Liên hệ chúng tôi

Hotline: (+84) 907 756 807

Email: [email protected]

Địa chỉ: B21 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM, Việt Nam

Chi tiết dịch vụ

Chuỗi cung ứng và nhà thầu phụ

Giới thiệu

Chúng tôi cung cấp đánh giá Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp cho chuỗi cung ứng và Nhà thầu phụ do Chủ đầu tư hoặc nhà tư vấn yêu cầu Chuỗi cung ứng và Nhà thầu phụ xây dựng tuân thủ Tiêu chuẩn chủ sở hữu.

SHUTTERSTOCK_423870661

Dịch vụ

 Tuân thủ sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)

 Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của Khách hàng