Liên hệ chúng tôi

Hotline: (+84) 907 756 807

Email: [email protected]

Địa chỉ: B21 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM, Việt Nam

Chi tiết dịch vụ

Dịch vụ đánh giá tuân thủ sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp, môi trường

Giới thiệu

Các dịch vụ tuân thủ pháp luật về sức khỏe, an toàn và môi trường nghề nghiệp của chúng tôi được phát triển dựa trên luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, nghị định, thông tư, tiêu chuẩn và các quy định liên quan đến an toàn giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của luật bắt buộc của Việt Nam.

SHUTTERSTOCK_492896731

Dịch vụ cho ai?

Dịch vụ tuân thủ pháp luật về sức khỏe, an toàn và môi trường nghề nghiệp của chúng tôi là một ý tưởng cho mọi doanh nghiệp, mọi ngành nghề đang hoạt động tại Việt Nam.

 Đánh giá tuân thủ pháp luật với pháp luật hiện hành của hệ thống.

 Yêu cầu lộ trình cải thiện hệ thống hiện có để tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Lý do cho sức khỏe nghề nghiệp, an toàn và tuân thủ pháp luật môi trường?

 Lý do đạo đức: Cung cấp cho nhân viên điều kiện làm việc an toàn, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR).

 Lý do tài chính: Tránh các hình phạt, bồi thường và giảm chi phí.

 Lý do pháp lý: Luật yêu cầu thi hành, Tránh vi phạm luật pháp Việt Nam hiện tại và tương lai

Dịch vụ của chúng tôi?

Chúng tôi thực hiện đánh giá tuân thủ cho Nhà thầu, Chuỗi cung ứng, Đối tác và hệ thống hiện tại của bạn.

Tuân thủ an toàn vệ sinh lao động

 1. Căn cứ luật về tuân thủ an toàn vệ sinh lao động Luật số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015.
 2. Thông tư số 19/2016 /TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016, Hướng dẫn quản lý vệ sinh an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp.
 3. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016, Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
 4. Thông tư  số 07/2016/TT-BLDTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016, Thông tư này quy định việc tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro, tự kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 5. Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017, Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Tuân thủ xã hội và lao động

Chúng tôi là đơn vị đánh giá tuân thủ xã hội độc lập. Dữ liệu phong phú của chúng tôi, xuất phát từ một lịch sử lâu dài về đánh giá, đào tạo và khảo sát công nhân, hiểu biết về dự đoán để quản lý rủi ro chuỗi cung ứng và thực hiện các chương trình có tác động tạo ra sự cải thiện bền vững.

Đánh giá thường được thực hiện theo các quy tắc ứng xử của công ty và / hoặc ngành công nghiệp theo luật sử dụng nhân viên địa phương theo kinh nghiệm của chúng tôi. Cấu trúc của mỗi đánh giá được điều chỉnh để đáp ứng các mục tiêu của khách hàng, các thách thức quốc gia duy nhất và bất kỳ lịch sử tại nơi làm việc nào có thể có sẵn.

Đánh giá thường bao gồm một cuộc họp mở đầu và kết thúc với quản lý, kiểm tra trực quan, đánh giá tài liệu và quan trọng nhất là các cuộc phỏng vấn nhân viên bí mật.

Tuân thủ môi trường

Chúng tôi cung cấp phân tích toàn diện về rủi ro từ ô nhiễm môi trường.

Các nhà máy và trang trại được thử thách xử lý chất thải đúng cách. Nước thải được xử lý không đầy đủ và khói độc hại được tạo ra từ các quy trình sản xuất và sản xuất nông nghiệp thể hiện rủi ro cho con người, môi trường, danh tiếng và hiệu suất của công ty.

Các yếu tố môi trường thường được theo dõi và phân tích như một phần của đánh gía tuân thủ xã hội.

Kiểm định viên của chúng tôi có đủ điều kiện để xem xét đánh giá bao gồm:

 • Hệ thống quản lý môi trường
 • Sử dụng năng lượng và khí thải nhà kính
 • Sử dụng nước
 • Nước thải / dòng nước thải
 • Quản lý chất thải
 • Quản lý và sử dụng hóa chất

Tuân thủ an toàn tòa nhà & phòng cháy chữa cháy

Chúng tôi giữ cho công nhân trong các nhà máy an toàn bằng cách xác định và hỗ trợ khắc phục các mối nguy về an toàn.

Các chuyên gia của chúng tôi hiểu rằng các rủi ro về cấu trúc, hỏa hoạn và điện là những mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn của người lao động trong chuỗi cung ứng. Chúng tôi thực hiện các đánh giá kỹ thuật của các tòa nhà nhà máy để phát hiện các mối nguy hiểm an toàn tính mạng và đề xuất các biện pháp khắc phục để bảo vệ công nhân, cơ sở và cộng đồng.

Dịch vụ được thực hiện bởi các kỹ sư đã chứng của chúng tôi:

 • Đánh giá tính minh bạch cấu trúc
 • Đánh giá an toàn điện
 • Đánh giá an toàn cháy nổ
 • Phân tích kỹ thuật chi tiết
 • Giáo dục điện tử và kỹ thuật
 • Bài giảng đào tạo

Tuân thủ an ninh

Chúng tôi cung cấp đánh giá an ninh bằng cách dựa trên các tiêu chuẩn hải quan.

Để đạt được sự đảm bảo về các biện pháp bảo mật này, các doanh nghiệp nhập khẩu đa quốc gia đã phải hợp tác với các tổ chức hải quan của chính phủ để cung cấp sự chuyên cần phù hợp trong từng chuỗi cung ứng ngược dòng sản phẩm nhập khẩu.

Phạm vi đánh giá an ninh

Chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn đánh giá, bao gồm một danh sách kiểm tra và báo cáo được chuẩn hóa sẵn có, và các tùy chọn bổ sung trên mạng để kết hợp tuân thủ an ninh chuỗi cung ứng với lao động và tuân thủ xã hội. Phạm vi đánh giá bảo mật ngoài luồng của chúng tôi bao gồm các lĩnh vực chính sau:

 • Thông tin cơ sở chung
 • Bảo mật vật lý
 • Kiểm soát truy cập
 • Thủ tục an ninh
 • Bảo mật container
 • Nhân viên
 • Bảo mật công nghệ thông tin
 • Yêu cầu đối tác kinh doanh
 • Giáo dục, đào tạo và nhận thức
 • Nhận thức về mối đe dọa

Đánh giá yếu tố con người

Các phàn nàn yếu tố con người phổ biến nhất là kết quả của việc định vị không đúng tại chỗ làm việc của bạn. Sau một ngày dài làm việc, bạn có rời khỏi văn phòng của mình với đau cổ và vai và đau lưng hay đau cổ tay không?

Cải thiện cách bạn sắp xếp và ngồi tại nơi làm việc của bạn có thể bảo vệ bạn khỏi các chấn thương căng thẳng lặp đi lặp lại phổ biến. Đội ngũ giàu kinh nghiệm, tiện dụng của chúng tôi có thể giúp bạn chọn giải pháp phù hợp nhất để cải thiện sự thoải mái của bạn. Đây thường là bước đầu tiên để xem xét nhu cầu của bạn và trong phần lớn các trường hợp có thể cung cấp những cải thiện đáng kể về sức khỏe, hiệu quả và sự thoải mái trong công việc của bạn.

Đánh giá cơ bản yếu tố con người:

Một đánh giá nơi làm việc cơ bản tập trung vào các hướng dẫn định vị yếu tố con người chung để đạt được vị trí trung lập. Sửa đổi được đề xuất để cải thiện sự thoải mái. Điều này được thiết kế để đánh giá ngắn cho các cá nhân muốn có phương pháp phòng ngừa.

Đánh giá nơi làm việc thuộc yếu tố con người:

Một đánh giá sâu hơn để xác định các kích hoạt tiềm năng và đề xuất cải tiến / sửa đổi cho nơi làm việc để loại bỏ nguyên nhân gây khó chịu. Sản phẩm có thể được khuyến nghị để đạt được kết quả mong muốn.

Đánh giá nơi làm việc thuộc yếu tố con người của chúng tôi bổ sung một bản tóm tắt bằng văn bản về các khuyến nghị của chúng tôi cùng với ảnh kỹ thuật số trước và sau khi điều chỉnh được thực hiện.

Đánh giá sức khỏe nghề nghiệp

 • Đánh giá rủi ro sức khỏe từ yếu tố con người
 • Đánh giá rủi ro sức khỏe nơi làm việc từ môi trường làm việc
 • Các biện pháp phòng ngừa bằng giáo dục sức khỏe nhân viên