Liên hệ chúng tôi

Hotline: (+84) 907 756 807

Email: [email protected]

Địa chỉ: B21 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM, Việt Nam

Chi tiết dịch vụ

Quản lý an toàn nhà thầu

Giới thiệu

Mỗi tháng, hàng ngàn nhà thầu và nhà tư vấn (nhà cung cấp) đăng ký làm việc với tổ chức khu vực công và tư nhân (người mua). Để giành được công việc, họ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn của người mua. Tuy nhiên, tất cả các bài nộp này thường được hoàn thành bởi các nhân viên không phải là HSE, dẫn đến việc các bài nộp kém không phản ánh chính xác Tổ chức của bạn.

Health-Safety-Pit-Stop-e1570981009271

Dịch vụ

Dịch vụ tuân thủ pháp luật về sức khỏe, an toàn và môi trường nghề nghiệp của chúng tôi là một ý tưởng cho mọi doanh nghiệp, mọi ngành nghề đang hoạt động tại Việt Nam.

 Nhà thầu tuân thủ sức khỏe và an toàn

 Nhà thầu đánh giá sức khỏe và an toàn tại chỗ

 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe của nhà thầu

 Sự sắp xếp an toàn và sức khỏe cụ thể của họ theo tiêu chuẩn được người mua của chúng tôi và những người khác chấp nhận

 Chuẩn bị cho kế hoạch sức khỏe và an toàn của nhà thầu