Liên hệ chúng tôi

Hotline: (+84) 907 756 807

Email: [email protected]

Địa chỉ: B21 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM, Việt Nam

Chi tiết dịch vụ

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)

Giới thiệu

Các dịch vụ tuân thủ pháp luật về sức khỏe, an toàn và môi trường nghề nghiệp của chúng tôi được phát triển dựa trên luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, nghị định, thông tư, tiêu chuẩn và các quy định liên quan đến an toàn giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của luật bắt buộc của Việt Nam.

SHUTTERSTOCK_323624045

Dịch vụ

Dịch vụ tuân thủ pháp luật về sức khỏe, an toàn và môi trường nghề nghiệp của chúng tôi là một ý tưởng cho mọi doanh nghiệp, mọi ngành nghề đang hoạt động tại Việt Nam.

 Đánh giá tuân thủ pháp luật với pháp luật hiện hành của hệ thống

 Yêu cầu lộ trình cải thiện hệ thống hiện có để tuân thủ luật pháp Việt Nam