Liên hệ chúng tôi

Hotline: (+84) 907 756 807
Email: [email protected]
Địa chỉ: B21 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM, Việt Nam

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Văn hóa an toàn

Giới thiệu

Chúng tôi đã phát triển Mô hình trưởng thành văn hóa an toàn, cung cấp các cách tiếp cận sáng tạo để giúp tổ chức của bạn quản lý hiệu quả các rủi ro về sức khỏe và an toàn, khuyến khích mọi bên liên quan sở hữu sức khỏe và an toàn để giúp các tổ chức thành công hơn.

shutterstock_353813624_huge (1)

Dịch vụ

Các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở:

✓ Khảo sát nhận thức của nhân viên / thiết kế khảo sát sự tham gia

✓ Đánh giá trưởng thành văn hoá an toàn dựa trên Mô hình trưởng thành văn hoá an toàn

✓ Thực hiện các kế hoạch cải tiến và áp dụng các thực tiễn tốt nhất của ngành

✓ Can thiệp văn hoá an toàn hiệu quả như lãnh đạo và Chương trình an toàn hành vi

✓ Một chương trình truyền thông hai chiều hiệu quả